Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægternes § 4 – tirsdag den 4. maj 2019

Sted: Nældely (Sclerose-skoven) kl. 11.00

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forslaget til vedtægtsændringer fremsættes til behandling

3. Eventuelt

Du kan tilmelde dig hvis du er på Facebook. Ellers møder du bare op. Vi ses ude i det grønne.