GM

Hvis du har nogle spilmæssige “in-game” spørgsmål, skal du sende din baggrundshistorie eller spørge om evner, GYF’er o.s.v., så gør det på
gm@forest-wizards.dk   
Discord  eller Facebook

 

 

 

GM Jan Warzecha
GM Andreas Hansen