Teaser til spillet d. 25 marts.

Syndikatet er blevet jaget bort fra Hassellund! Alkirkens tempelriddere kom anstigende i skinnende rustninger med blanke sværd og oprejste pander – og midt i en initiering af nye medlemmer til Syndikatet, blev kodeksbæreren Miella og stridsmesteren Mordek anklaget for kætteri, samt udførelsen af hedenske ritualer – nemlig Den Endelige Død!
Mordek faldt i det følgende slag, men Miella nåede at flygte fra riget…

Sortelverhuset Harl’alur, er blevet benovet med en konsul og Tarini-præst. Denne skal hjælpe Harl’alur med at få en stærk frue, der kan samle det ellers splittede sortelverhus.

Orkerne, ledt af deres Krual og shaman, bragte kampen til deres fjender så godt de kunne – men tilrejsende fra et fjernt nordligt land, sørgede for at orkerne fik stål at smage!

To heksejægere gjorde deres “arbejde” i landet og forsøgte at finde kættere at brænde på stager – men en nytilkommen troldmand og hans datter, hjalp sammen med Alpræsten, alle rigets troldmænd med at skaffe de fornødne tilladelser til udførelse af magi.
Dette var imidlertid sjældent nok for de to heksejægere, som ihærdigt forsøgte at finde en syndebuk for hvad end de kunne finde på.

En af byens beboere, Vik, som længe havde været uenig med byens styre, samlede de fornødne remedier og energier, til at lave et ritual og fremmane en frygtindgydende stengolem. Sammen med de to tilkomne troldmænd lykkedes det den unge ritualist – aftalen var at væsnet skulle hjælpe med at jage heksejægerne ud af landet, men Vik havde andre planer! Først slap han først væsnet løs på byens beboere for dernæst at sende den gennemlandet, i håb om at den kunne besejre alle og han derved kunne tiltvinge sig herredømmet! Sådan lød det i hvert fald fra hans hjælpere – heriblandt byens Tomaikapræst og læge Peter!

Men med manglende taktisk snilde, blev Vik overmandet af sortelverkonsulen og stengolemen blev løs fra hans kommando. Denne gik amok og landet samledes for at besejre den.

Men!… Orkerne havde tilsyneladende lavet deres egen onde magi. De tilrejsende, som før havde bekriget orkerne var nu deres vilde tilhængere og horderne hærgede gennem landet og lagde alt øde de kunne komme til!
Nældely var i dyb splittelse! Uden Syndikatet til at samle masserne, var det hver mand for sig selv og det medførte en massakre!
Orkerne leder efter noget – og de ved at byfolket har det… men hvem? Og hvad?…

De tilrejsende “vikinger” og sortelverhuset Harl’alur, gik i samråd for at forhandle om en løsning på et skøde-problem, som Alpræsten har skabt – idet begge parter har fået skrevet skøder på samme stykke land! Forhåbentlig kan de snart få dette løst og komme hvert til sit igen.

Efter at kampene havde fortaget sig og de sårede og faldne var samlet – kunne troldmændene bekende deres egentlige planer med Hassellund.
Alkirken har længe haft deres indflydelse på riget og lagt planer. Kirken har i hemmelighed skaffet ejerskab af, stort set, hele Hassellund. Nogle grunde har de solgt ud af, andre har de tænkt sig at oprette et akademi på!
Don-giff-afsnittet i Alkirken, har tilsendt en krigerpræst som skal undervise i kamp og taktik, samt en stridsmager som skal undervise i magi brugt til kamp.
Androkoloskirken har tilsendt en af deres hvide munke, som skal undervise i fredelig brug af magi, alkymi samt lærdom generelt.
Illart-afsnittet har tilbudt at undervise i nekromanti og dæmonologi, dog uden dødemaneri og dæmonfremkaldelse som læring!
Alpræsten, som byen længe har kendt til, har taget flere lærlinge til sig, som hjælper ham med hans godtgørende mål i landet – dette vil selvfølgelig fortsætte.
Resten kan, mod betaling, komme i lære hos de andre præste og troldmænd i det nyoprettede Nældely Akademi!